Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Tato odměna může být dohodnuta mezi klientem a advokátem ve formě: 

  • Časové odměny
    Smluvní odměna za poskytované právní služby v souladu s § 3 advokátního tarifu činí min. 2.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu poskytování právní služby podle složitosti věci.
  • Úkonové odměny
    Při této formě odměňování je odměna účtována za jednotlivé úkony právní služby, které advokát pro klienta vykoná ve výši dle advokátního tarifu nebo dle dohody.
  • Paušální odměny
    Pokud je sjednána paušální odměna, je mezi advokátem a klientem sjednána pevná částka za poskytnutou právní službu.
  • Podílové odměny                                                                                                                                                                                                                                                                Tato forma odměny se uplatní zejména v oblasti soudních sporů. Odměnou advokáta je dohodnutý podíl na výsledku věci. Advokát tak nese riziko a je přímo zainteresován na výsledku převzaté záležitosti.

Upozornění pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz